Palvelut - Hendell Oy


Meidän arvomme

Asiakaskeskeisyys: Asiakkaan tarpeet huomioidaan kaikissa tilanteissa.

Asiantuntemus: Tarjoamme asiakkaalle kokonaisuuden kannalta parhaita vaihtoehtoja.

Joustavuus: Pystymme mukautumaan ja toimimaan muuttuvissa tilanteissa nopeasti. 
 
Kehittyminen: Erinomainen toiminta koostuu erinomaisista yksilöistä, minkä vuoksi kehitämme jatkuvasti osaamistamme.
 
Ympäristön kunnioittaminen: Pyrimme energiaa säästävillä ratkaisuillamme vähentämään ympäristön kuormitusta. 

Työn kulku

1. Tarjouspyyntö

Tarjouksen tekoa varten tarvitsemme lähtötietoja:

 • arkkitehtikuvat
 • lämmitysmuoto
 • valaistussuunnitelma
2. Suunnittelutarjous

Lähtötietojen perusteella laadimme tarjouksen, joka sisältää:

 • suunnitelman sisältö eriteltynä
 • suunnittelun kokonaishinta
3. Toimeksianto

Hyväksyttyä tarjousta seuraa:

 • tilausvahvistus
 • Ensimmäisen suunnittelupalaverin aikataulutus
4. Ensimmäinen suunnittelupalaveri

Ensimmäisessä palaverissa käymme läpi:

 • asiakkaan toiveet
 • taloautomaation taso
 • projektin aikataulutus
5. Pistekuvat

Aikataulun mukaan toimitamme pistekuvat, josta selviää:

 • sähköpisteet (kytkimet, pistorasiat jne.)
 • sähkösymboleiden selitykset
6. Palaute

Pistekuvien perusteella selviää:

 • muutostoiveet
 • lisäykset
7. Toinen suunnittelupalaveri

Toisessa suunnittelupalaverissa käymme läpi:

 • toiminnallisuus (valaistus, lämmitys, jne.)
 • kalustekuvat (keittiö, khh, kph, jne.)
 • pistekuvien lopullinen tarkistus
8. Valmis suunnitelma

Aikataulun mukaan toimitamme valmiin suunnitelman:

 • tasokuvat
 • kaaviot
 • keskuskuvat
 • työselityksen
 • pistemassat
9. Urakoitsijan kilpailutus/valinta

Toimenpiteet urakoitsijaa valittaessa:

 • urakkamuodon määritys
 • tarjouspyyntöjen laadinta
 • hankintarajojen määritys
 • urakkasopimuksen laadinta
10. Projektiseuranta

Rakentamisaikana käymme urakoitsijan kanssa läpi:

 • aikataulut
 • muutokset suunnitelmissa
 • tekniset ratkaisut
11. Projektin luovutus

Vastaamme järjestelmän käyttökuntoon saattamisesta:

 • ohjelmointi
 • käyttöönotto
 • käytön opastus
 • loppudokumentaatio
12. Ylläpitosopimus

Ylläpito- ja muutostarpeita palveleva sopimus kattaa:

 • tietokannan ylläpito
 • etähuoltoyhteyden